• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem bip.pup.kalisz.pl/stats

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 20
Procedury załatwiania spraw 0
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 16
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Ogłoszenia i inne informacje 0
Informacje o usługach i instrumentach rynku pracy 12
Zarządzenia Dyrektora PUP 147
BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 23
Bon na zasiedlenie 19
Bon stażowy 3
Bon szkoleniowy 9
Bon zatrudnieniowy 5
Cudzoziemcy 3
Dotacje - PFRON 56
Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej 29
Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnego po 50 roku życia 6
Grant na utworzenie stanowiska telepracy 3
Instytucje szkoleniowe 5
Organizacja PUP 87
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 18
Pokrywanie składek na ubezpieczenie społeczne rolnikom zwolnionym z pracy 1
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 0
Pośrednictwo pracy 0
Prace interwencyjne 9
Prace społecznie użyteczne 7
Procedury nadzwyczajne trybów weryfikacji decyzji administracyjnych 2
Procedury wydawania decyzji oraz przyznawania i naliczania świadczeń 4
Programy specjalne 5
Projekt pilotażowy - Czas na Młodych 43
Projekty wspolfinansowane z Europejskiego Funduszu Spolecznego 11
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia 1
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia 3
Rejestracja 12
Roboty publiczne 2
Spółdzielnie socjalne 2
Staże 16
Szkolenia, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe 35
Świadczenia aktywizacyjne 2
Wyposażenie stanowiska pracy - PFRON 19
Zwrot kosztów przejazdu 2
Misja Urzędu 29
Plan działalności PUP 33
Dział: Dane PUP
Podstrona Ilość
PUP Kalisz 0
Dane podstawowe 0
Dane teleadresowe 213
Godziny urzędowania 64
Majątek PUP 21
Budżet PUP 21
Struktura urzędu 0
Schemat organizacyjny 47
Działy, referaty i samodzielne stanowiska 31
Statut PUP Kalisz 13
Kierownictwo 0
Dyrektor 30
Zastępca dyrektora 16
Główny księgowy 26
Samodzielne stanowiska 21
Kierownicy działów i referatów 36
Skargi, wnioski, petycje 25
Statystyka 4
Kontrole 15
Kontrole wewnętrzne 14
Kontrole zewnetrzne 6
Rejestry, ewidencje, decyzje 0
Rejestry i ewidencje 17
Decyzje 60
Powiatowa Rada Rynku Pracy 41
Sprawozdania z posiedzeń Rady 6
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8
Ochrona danych osobowych 3
Dział: Praca w Urzędzie
Podstrona Ilość
Praca w PUP Kalisz 0
Ogłoszenia o pracy w PUP 577
Regulamin naboru na wolne stanowiska 0
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej 0
Informacja o wynikach naboru 81
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 0
Poniżej 130 000,00 zł 115
Powyżej 130 000,00 zł 51
Zakończone 37
Rejestr zawartych umów 23
Plany postępowań 31
Dział: Działalność Urzędu
Podstrona Ilość
Działalność PUP 76
Procedury załatwiania 24
Procedura rejestracyjna 8
Pomoc publiczna 19
Organy opiniodawcze i doradcze 0
Ważne adresy WWW 2
Powiatowa Rada Zatrudnienia 0
Sprawozdania z działalności PUP Kalisz 16
Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie kaliskim 8
Podział Środków Funduszu Pracy 64
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń, PZD 4
Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 1
Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 4
Dział: Podstawy prawne
Podstrona Ilość
Podstawy prawne 30
Statut PUP 0
Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 8
Regulamin organizacyjny 9
Regulamin pracy 2
Regulamin naboru na wolne stanowiska 55
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej 17
Regulamin wynagradzania 14
Ustawa o promocji zatrudnienia i przepisy wykonawcze 4
Ustawa o finansach publicznych 1
Ustawa reformująca administrację publiczną 1
Przepisy prawne dotyczące pomocy publicznej 0
Internetowy system aktów prawnych 11
Dział: Poradniki
Podstrona Ilość
ABC bezrobotnego i poszukującego pracy 3
ABC pracodawcy 1
Świadczenia dla bezrobotnych 1
Stawki i wskaźniki 1
Instytucje szkoleniowe 0
Kierunki szkoleń 1
Dział: Oferty pracy zgłaszane do Urzędów Pracy
Podstrona Ilość
Oferty Pracy 143
Dział: Dokumenty do pobrania
Podstrona Ilość
Do pobrania 98
Dział: Statystyka lokalna
Podstrona Ilość
Statystyka lokalna 23
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 67
Dział: Linki
Podstrona Ilość
Dział: Informacje nieudostępnione
Podstrona Ilość
Informacje nieudostępnione w BIP 18
Dostęp do informacji publicznej 3
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 2
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 3
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 1803
Redakcja BIP 7
Mapa witryny BIP 9
Jak korzystać z BIP 13
Jak szukać 6
Polityka prywatności 20
Zastrzeżenia prawne 4
Tłumacz języka migowego 13
Statystyka strony 4
Rejestr zmian 105
Deklaracja dostepnosci 16

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:40
Wytworzenie publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
Zatwierdzenie
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry