• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem bip.pup.kalisz.pl/stats

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 29
Procedury załatwiania spraw 0
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 21
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Ogłoszenia i inne informacje 0
Informacje o usługach i instrumentach rynku pracy 14
Zarządzenia Dyrektora PUP 190
BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 29
Bon na zasiedlenie 41
Bon stażowy 5
Bon szkoleniowy 10
Bon zatrudnieniowy 11
Cudzoziemcy 4
Dotacje - PFRON 85
Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej 36
Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnego po 50 roku życia 14
Grant na utworzenie stanowiska telepracy 3
Instytucje szkoleniowe 5
Organizacja PUP 122
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 35
Pokrywanie składek na ubezpieczenie społeczne rolnikom zwolnionym z pracy 1
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 0
Pośrednictwo pracy 2
Prace interwencyjne 21
Prace społecznie użyteczne 13
Procedury nadzwyczajne trybów weryfikacji decyzji administracyjnych 3
Procedury wydawania decyzji oraz przyznawania i naliczania świadczeń 5
Programy specjalne 7
Projekt pilotażowy - Czas na Młodych 73
Projekty wspolfinansowane z Europejskiego Funduszu Spolecznego 12
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia 1
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia 3
Rejestracja 15
Roboty publiczne 10
Spółdzielnie socjalne 2
Staże 20
Szkolenia, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe 54
Świadczenia aktywizacyjne 3
Wyposażenie stanowiska pracy - PFRON 28
Zwrot kosztów przejazdu 6
Misja Urzędu 81
Plan działalności PUP 43
Dział: Dane PUP
Podstrona Ilość
PUP Kalisz 0
Dane podstawowe 0
Dane teleadresowe 284
Godziny urzędowania 75
Majątek PUP 25
Budżet PUP 25
Struktura urzędu 0
Schemat organizacyjny 75
Działy, referaty i samodzielne stanowiska 46
Statut PUP Kalisz 25
Kierownictwo 0
Dyrektor 46
Zastępca dyrektora 23
Główny księgowy 46
Samodzielne stanowiska 35
Kierownicy działów i referatów 59
Skargi, wnioski, petycje 35
Statystyka 9
Kontrole 20
Kontrole wewnętrzne 28
Kontrole zewnetrzne 10
Rejestry, ewidencje, decyzje 0
Rejestry i ewidencje 24
Decyzje 75
Powiatowa Rada Rynku Pracy 67
Sprawozdania z posiedzeń Rady 10
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9
Ochrona danych osobowych 4
Dział: Praca w Urzędzie
Podstrona Ilość
Praca w PUP Kalisz 0
Ogłoszenia o pracy w PUP 1044
Regulamin naboru na wolne stanowiska 0
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej 0
Informacja o wynikach naboru 160
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 0
Poniżej 130 000,00 zł 207
Powyżej 130 000,00 zł 87
Zakończone 70
Rejestr zawartych umów 37
Plany postępowań 41
Dział: Działalność Urzędu
Podstrona Ilość
Działalność PUP 105
Procedury załatwiania 32
Procedura rejestracyjna 10
Pomoc publiczna 29
Organy opiniodawcze i doradcze 0
Ważne adresy WWW 2
Powiatowa Rada Zatrudnienia 0
Sprawozdania z działalności PUP Kalisz 35
Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie kaliskim 11
Podział Środków Funduszu Pracy 91
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń, PZD 6
Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 1
Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 4
Dział: Podstawy prawne
Podstrona Ilość
Podstawy prawne 34
Statut PUP 0
Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 9
Regulamin organizacyjny 12
Regulamin pracy 4
Regulamin naboru na wolne stanowiska 92
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej 30
Regulamin wynagradzania 27
Ustawa o promocji zatrudnienia i przepisy wykonawcze 6
Ustawa o finansach publicznych 1
Ustawa reformująca administrację publiczną 1
Przepisy prawne dotyczące pomocy publicznej 0
Internetowy system aktów prawnych 13
Dział: Poradniki
Podstrona Ilość
ABC bezrobotnego i poszukującego pracy 3
ABC pracodawcy 1
Świadczenia dla bezrobotnych 1
Stawki i wskaźniki 1
Instytucje szkoleniowe 0
Kierunki szkoleń 1
Dział: Oferty pracy zgłaszane do Urzędów Pracy
Podstrona Ilość
Oferty Pracy 230
Dział: Dokumenty do pobrania
Podstrona Ilość
Do pobrania 129
Dział: Statystyka lokalna
Podstrona Ilość
Statystyka lokalna 37
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 87
Dział: Linki
Podstrona Ilość
Dział: Informacje nieudostępnione
Podstrona Ilość
Informacje nieudostępnione w BIP 24
Dostęp do informacji publicznej 3
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 2
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 3
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 2810
Redakcja BIP 9
Mapa witryny BIP 9
Jak korzystać z BIP 18
Jak szukać 7
Polityka prywatności 22
Zastrzeżenia prawne 5
Tłumacz języka migowego 30
Statystyka strony 7
Rejestr zmian 210
Deklaracja dostepnosci 25

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:40
Wytworzenie publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
Zatwierdzenie
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry