• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne sa w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem bip.pup.kalisz.pl/stats

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 30
Procedury załatwiania spraw 0
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 24
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Ogłoszenia i inne informacje 0
Informacje o usługach i instrumentach rynku pracy 17
Zarządzenia Dyrektora PUP 209
BIP - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 33
Bon na zasiedlenie 56
Bon stażowy 7
Bon szkoleniowy 16
Bon zatrudnieniowy 11
Cudzoziemcy 4
Dotacje - PFRON 102
Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej 38
Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnego po 50 roku życia 15
Grant na utworzenie stanowiska telepracy 5
Instytucje szkoleniowe 7
Organizacja PUP 134
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 41
Pokrywanie składek na ubezpieczenie społeczne rolnikom zwolnionym z pracy 1
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 0
Pośrednictwo pracy 2
Prace interwencyjne 25
Prace społecznie użyteczne 13
Procedury nadzwyczajne trybów weryfikacji decyzji administracyjnych 3
Procedury wydawania decyzji oraz przyznawania i naliczania świadczeń 6
Programy specjalne 24
Projekt pilotażowy - Czas na Młodych 79
Projekty wspolfinansowane z Europejskiego Funduszu Spolecznego 17
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia 1
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia 3
Rejestracja 16
Roboty publiczne 14
Spółdzielnie socjalne 2
Staże 21
Szkolenia, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe 61
Świadczenia aktywizacyjne 3
Wyposażenie stanowiska pracy - PFRON 32
Zwrot kosztów przejazdu 6
Misja Urzędu 98
Plan działalności PUP 49
Dział: Dane PUP
Podstrona Ilość
PUP Kalisz 0
Dane podstawowe 0
Dane teleadresowe 305
Godziny urzędowania 115
Majątek PUP 26
Budżet PUP 27
Struktura urzędu 0
Schemat organizacyjny 80
Działy, referaty i samodzielne stanowiska 55
Statut PUP Kalisz 40
Kierownictwo 0
Dyrektor 51
Zastępca dyrektora 24
Główny księgowy 54
Samodzielne stanowiska 46
Kierownicy działów i referatów 71
Skargi, wnioski, petycje 36
Statystyka 10
Kontrole 22
Kontrole wewnętrzne 32
Kontrole zewnetrzne 11
Rejestry, ewidencje, decyzje 0
Rejestry i ewidencje 26
Decyzje 80
Powiatowa Rada Rynku Pracy 90
Sprawozdania z posiedzeń Rady 11
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ochrona danych osobowych 5
Dział: Praca w Urzędzie
Podstrona Ilość
Praca w PUP Kalisz 0
Ogłoszenia o pracy w PUP 1216
Regulamin naboru na wolne stanowiska 0
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej 0
Informacja o wynikach naboru 188
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 0
Poniżej 130 000,00 zł 255
Powyżej 130 000,00 zł 98
Zakończone 80
Rejestr zawartych umów 41
Plany postępowań 45
Dział: Działalność Urzędu
Podstrona Ilość
Działalność PUP 125
Procedury załatwiania 34
Procedura rejestracyjna 13
Pomoc publiczna 32
Organy opiniodawcze i doradcze 0
Ważne adresy WWW 3
Powiatowa Rada Zatrudnienia 0
Sprawozdania z działalności PUP Kalisz 40
Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie kaliskim 16
Podział Środków Funduszu Pracy 105
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń, PZD 11
Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 3
Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 6
Dział: Podstawy prawne
Podstrona Ilość
Podstawy prawne 39
Statut PUP 0
Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 11
Regulamin organizacyjny 13
Regulamin pracy 5
Regulamin naboru na wolne stanowiska 110
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej 35
Regulamin wynagradzania 36
Ustawa o promocji zatrudnienia i przepisy wykonawcze 10
Ustawa o finansach publicznych 1
Ustawa reformująca administrację publiczną 2
Przepisy prawne dotyczące pomocy publicznej 1
Internetowy system aktów prawnych 13
Dział: Poradniki
Podstrona Ilość
ABC bezrobotnego i poszukującego pracy 3
ABC pracodawcy 1
Świadczenia dla bezrobotnych 1
Stawki i wskaźniki 1
Instytucje szkoleniowe 1
Kierunki szkoleń 1
Dział: Oferty pracy zgłaszane do Urzędów Pracy
Podstrona Ilość
Oferty Pracy 284
Dział: Dokumenty do pobrania
Podstrona Ilość
Do pobrania 144
Dział: Statystyka lokalna
Podstrona Ilość
Statystyka lokalna 44
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 100
Dział: Linki
Podstrona Ilość
Dział: Informacje nieudostępnione
Podstrona Ilość
Informacje nieudostępnione w BIP 26
Dostęp do informacji publicznej 3
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 4
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 2
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 3
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 3253
Redakcja BIP 10
Mapa witryny BIP 10
Jak korzystać z BIP 21
Jak szukać 10
Polityka prywatności 25
Zastrzeżenia prawne 6
Tłumacz języka migowego 35
Statystyka strony 8
Rejestr zmian 268
Deklaracja dostepnosci 28

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:40
Wytworzenie publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
Zatwierdzenie
Przemysław Cichowicz 2022-12-13 10:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry