• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/PUP Kalisz/Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie oraz organizowanie skarg i wniosków w Urzędzie należy do Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego lub osoby go zastępującej.  

Dyrektor PUP Kalisz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania PUP Kalisz od 8:00 do 14:00.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowuje Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-02-13 08:19
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-11-16 14:04
Wytworzenie publikacji
Pietura Radosław 2015-02-12 12:53
Zatwierdzenie
Pietura Radosław 2015-02-12 12:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry