• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/PUP Kalisz/Struktura urzędu/Działy, referaty i samodzielne stanowiska

Działy, referaty i samodzielne stanowiska

Wykaz stanowisk do schematu organizacyjnego

pok. 111 Dyrektor - Artur Szymczak 62 768 97 14
pok. 109 Zastępca Dyrektora - Agnieszka Pazdecka 62 768 97 12
pok. 207 Adwokat 62 768 97 57
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
pok. 125 Kierownik CAZ 62 768 97 29
pok. 206 Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Obsługi Projektów 62 768 97 39
pok. 118 Roboty publiczne, prace interwencyjne,
prace społecznie użyteczne,
Program Aktywizacja i Integracja

62 768 97 17
pok. 119 Rozliczenie robót publicznych, prac interwencyjnych,
prace społecznie użytecznych,
Program Aktywizacja i Integracja

62 768 97 26
pok. 122 Staże w miejscu pracy, bony stażowe 62 768 97 23
pok. 208

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym ze środków PFRON,

Bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie,

Dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

62 768 97 61
pok. 235 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym ze środków PFRON 62 768 97 50
pok. 102 Stanowisko ds. obsługi projektów i programów 62 768 97 22

pok. 123

pok. 124

PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY 

62 768 97 19
pok. 209 DORADCY KLIENTA
(zatrudnianie cudzoziemców) 
62 768 97 91
pok. 210 DORADCY KLIENTA
(zatrudnianie cudzoziemców)

62 768 97 75

pok. 103 DORADCY KLIENTA - DORADCY ZAWODOWI 62 768 97 67
pok. 103A DORADCY KLIENTA - Specjaliści ds. rozwoju zawodowego
(szkolenia, przygotowanie zawodowe, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe, bony szkoleniowe, KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY)
62 768 97 34
pok. 104 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(C, Ć, K, P, S, Ś, W, Ż, Ź) *
62 768 97 32
pok. 105 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(obsługa pracodawców, EURES)
62 768 97 60
62 766 10 15
pok. 106 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(A, B, G, Ł, M, U)*
62 768 97 27
pok. 107 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(D, E, F, H, I, J, L, N, O, R, T, V, Y, Z)*
62 768 97 93
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
pok. 140 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń 62 768 97 25
pok. 139 Stanowisko ds. obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy 62 768 97 33
pok. 138a Stanowisko ds. orzecznictwa 62 768 97 41
pok. 135 Stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy 62 768 97 15
pok. 137 Stanowisko ds. obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz osób pobierających świadczenia 62 768 97 64
pok. 136 Stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy 62 768 97 40
pok. 138 Stanowiska ds. naliczania świadczeń 62 768 97 46
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
pok. 213 Główny Księgowy - Kierownik Działu 62 768 97 51
pok. 214 Stanowisko ds. obsługi księgowości budżetowej 62 768 97 71
pok. 214 Stanowisko ds. obsługi ZUS 62 768 97 52
pok. 232 Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy/windykacji 62 768 97 42
pok. 233 Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy/windykacji 62 768 97 44
pok. 234 Stanowisko ds. obsługi księgowości środków współfinansowanych z UE 62 768 97 63
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
pok. 211 Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego 62 768 97 53
Informacja Przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń Rp7 62 768 97 48
Kancelaria Stanowisko ds. obsługi kancelarii 62 768 97 48
pok. 110 Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 62 768 97 11
pok. 113 Stanowisko ds. statystyki 62 768 97 36
pok. 113 Stanowisko ds. informatyki 62 768 97 36
pok. 120 Stanowisko ds. kadr 62 768 97 58
pok. 121 Stanowisko ds. zamówień publicznych 62 768 97 16
pok. 212 Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych,
Archiwum zakładowe
62 768 97 54
62 768 97 56

*Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-02-13 08:18
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2023-11-02 09:15
Wytworzenie publikacji
Radosław Pietura 2023-11-02 09:15
Zatwierdzenie
Pietura Radosław 2023-11-02 09:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry