• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędy Pracy w Kaliszu

logo PUPPOWIATOWY URZĄD PRACY W KALISZU
62-800 Kalisz, ul. Staszica 47a
NIP 618-10-32-282

REGON: 250057093

Centrala:
tel.+48 62 768 97 00
fax+48 62 768 97 90
Sekretariat:
tel.+48 62 766 89 40
Informacja o ofertach pracy:
tel.+48 62 768 97 60
tel.+48 62 766 10 15
Zgłaszanie ofert pracy:
tel.+48 62 768 97 37
tel.+48 62 766 10 15

e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (/PUPKALISZ/SkrytkaESP)
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Zapraszamy Państwa na stronę internetowę Urzędu: www.pup.kalisz.pl

Godziny urzędowania i przyjmowania interesantów

Godziny urzędowania:

7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania interesantów: 8.00 – 14.00

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*
*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora,
z telefonów komórkowych według taryfy operatora.
Uwaga! Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 

Wniosek/Podanie wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej.

Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać  bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

 

Pełne informacje o poprzednich wersjach Biuletynu wraz z archiwum dokumentów oraz dat publikacji dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.
Niniejsza wersja BIP wchodzi do użytkowania z dniem 27.12.2012 roku.

Procedury udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu

Numer rachunku bankowego prowadzony przez PKOBP Oddział Kalisz NAZWA

Numery kont bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

14 1020 2212 0000 5602 0418 9304 FUNDUSZ PRACY
06 1020 2212 0000 5702 0418 9205 BUDŻET
71 1020 2212 0000 5402 0418 9346 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
22 1020 2212 0000 5802 0418 9353 SKŁADKI ZDROWOTNE
45 1020 2212 0000 5102 0418 9379 OPŁATY - CUDZOZIEMCY

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
IntraCOM Katowice 2012-01-11 11:18
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-12-15 14:49
Wytworzenie publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-12-15 14:49
Zatwierdzenie
Przemysław Cichowicz 2022-12-15 14:49
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry