• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu prowadzonych jest szereg ewidencji i rejestrów niezbędnych bieżącej pracy Urzędu to jest:

 • Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Ewidencja ofert pracy,
 • Rejestr wydanych skierowań,
 • Rejestr umów zawartych z pracodawcami w sprawie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych,
 • Rejestr wydanych decyzji,
 • Rejestr rozpatrywanych odwołań,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wpływających wniosków i wydanych zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego
 • Rejestr pracodawców.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach to jest:

 • jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
 • elektronicznie w postaci bazy danych.

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach Urzędu mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-02-13 08:32
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-11-03 12:29
Wytworzenie publikacji
Matczak Jolanta 2012-12-21 12:49
Zatwierdzenie
Matczak Jolanta 2012-12-21 12:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry