• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Misja Urzędu

Misja Urzędu

Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celu statutowego i ustawowego i obejmuje:

1. Misję Urzędu, którą jest wykonywanie zadań publicznych o charakterze podzielonych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, czyli szeroko pojęta służba społeczności lokalnej.

2. Zadania - przedmiotem działalności są ustawowo określone zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

3. Cele - w zakresie promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej Urząd realizuje następujące cele:

- pełne i produktywne zatrudnienie,

- rozwój zasobów ludzkich,

- osiągnięcie wysokiej jakości pracy,

- wzmacnianie integracji oraz solidarności społecznej,

- zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Główne cele i zadania Urzędu zostały określone w statucie Urzędu.

 4. Ponadto celami Urzędu są:

- stałe podnoszenie jakości świadczonych usług,

- efektywne i celowe wykorzystanie środków,

- dbałość i staranność w gospodarowaniu mieniem,

- przejrzystość i jawność zapewniająca pełny dostęp do informacji,

- dobra reputacja Urzędu oraz pozytywna opinia pracy Urzędu wydawana przez mieszkańców miasta i powiatu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2014-01-15 14:35
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2014-01-15 14:37
Wytworzenie publikacji
Pazdecka Agnieszka 2014-01-15 14:36
Zatwierdzenie
Pazdecka Agnieszka 2014-01-15 14:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry