Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Działy, referaty i samodzielne stanowiska

Wykaz stanowisk do schematu organizacyjnego

pok. 111 Dyrektor - Artur Szymczak 62 768 97 14
pok. 109 Zastępca Dyrektora - Agnieszka Pazdecka 62 768 97 12
pok. 207 Adwokat 62 768 97 57
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
pok. 125 Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej 62 768 97 29
pok. 206 Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy 62 768 97 39
pok. 118 Roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne,
Program Aktywizacja i Integracja
62 768 97 17
pok. 119 Rozliczenie robót publicznych, refundacja kosztów zatrudnionych osób bezrobotnych do 30 roku życia 62 768 97 26
pok. 122 Staże w miejscu pracy, bon stażowy  62 768 97 23
pok. 208 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
- Bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie,
- Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
za bezrobotnych podejmujący pierwszą pracę,
- Dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia,
- Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.
62 768 97 61
pok. 210 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
- Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy,
- Świadczenie aktywizacyjne,
- Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
62 768 97 50
pok. 5A Koordynator Referatu Usług Rynku Pracy 62 768 97 31
pok. 3 DORADCY KLIENTA
(zatrudnianie cudzoziemców) 
62 768 97 91
62 768 97 37
pok. 4 DORADCY KLIENTA
(zatrudnianie cudzoziemców)
62 768 97 75
pok. 5 DORADCY KLIENTA
(zatrudnianie cudzoziemców)
62 768 97 30
pok. 102 DORADCY KLIENTA - DORADCY ZAWODOWI
(D,F,H,J,L,N,O,R,T,Y)*
62 768 97 93
pok. 103A DORADCY KLIENTA - Specjaliści ds. rozwoju zawodowego
(szkolenia, przygotowanie zawodowe, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe, bony szkoleniowe, KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY)
62 768 97 34
pok. 104 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(K,S,W,Z) *
(poszukujący pracy)
62 768 97 32
pok. 105 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(obsługa pracodawców, EURES)
62 768 97 60
62 766 10 15
pok. 106 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(A, B, Ł, M, U, Ś)*
62 768 97 27
pok. 107 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(C, Ć, E, G, I, P, Ż, Ź)*
62 768 97 67
OBSŁUGA PROJEKTÓW
pok. 124 Koordynator Referatu Obsługi Projektów 62 768 97 22
pok. 123 Stanowisko ds. programów 62 768 97 19
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
pok. 140 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń 62 768 97 25
pok. 138a Stanowisko ds. orzecznictwa 62 768 97 41
pok. 135 Stanowiska ds. obsługi osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy 62 768 97 15
pok. 137 Stanowiska ds. ewidencji i świadczeń z prawem do zasiłku 62 768 97 64
pok. 136 Stanowisko ds. obsługi osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz poszukujących pracy 62 768 97 40
pok. 138 Stanowiska ds. naliczania świadczeń 62 768 97 46
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
pok. 213 Główny Księgowy - Kierownik Działu 62 768 97 51
pok. 214 Stanowisko ds. obsługi księgowości budżetowej 62 768 97 71
pok. 232 Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy
Stanowisko ds. obsługi księgowości środków współfinansowanych z UE
62 768 97 42
pok. 233 Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy 62 768 97 44
pok. 235 Stanowisko ds. obsługi ZUS 62 768 97 52
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
pok. 211 Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego 62 768 97 53
Informacja Przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń Rp7 62 768 97 48
Kancelaria Stanowisko ds. obsługi kancelarii 62 768 97 48
pok. 110 Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 62 768 97 11
pok. 113 Stanowisko ds. statystyki 62 768 97 36
pok. 113 Stanowisko ds. informatyki 62 768 97 36
pok. 120 Stanowisko ds. kadr 62 768 97 58
pok. 121 Stanowisko ds. zamówień publicznych 62 768 97 16
pok. 212 Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych,
Archiwum
62 768 97 54
62 768 97 56

 
*   Obsługa osób zarejestrowanych, którym nazwisko zaczyna się na wskazane litery

 

Redakcja strony: Działy, referaty i samodzielne stanowiskaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2353