Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dane teleadresowe

logo PUPPOWIATOWY URZĄD PRACY W KALISZU
62-800 Kalisz, ul. Staszica 47a
NIP 618-10-32-282

REGON: 250057093

Centrala:
tel.+48 62 768-97-00
fax+48 62 768-97-90
Sekretariat:
tel.+48 62 766-89-40
Informacja o ofertach pracy:
tel.+48 62 768-97-60
tel.+48 62 766-10-15
Zgłaszanie ofert pracy:
tel.+48 62 768-97-37
tel.+48 62 766-10-15

e-mail:  
e-mail:

Zapraszamy Państwa na stronę internetowę Urzędu: www.pup.kalisz.pl

 

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*
*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora,
z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.
Uwaga! Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

 

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych:

Numer rachunku bankowego prowadzony przez PKOBP Oddział Kalisz

NAZWA

14 1020 2212 0000 5602 0418 9304

FUNDUSZ PRACY

06 1020 2212 0000 5702 0418 9205

BUDŻET

71 1020 2212 0000 5402 0418 9346

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

22 1020 2212 0000 5802 0418 9353

SKŁADKI ZDROWOTNE

45 1020 2212 0000 5102 0418 9379

OPŁATY - CUDZOZIEMCY

 

Redakcja strony: Dane teleadresoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9348