Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dane teleadresowe

logo PUPPOWIATOWY URZĄD PRACY W KALISZU
62-800 Kalisz, ul. Staszica 47a
NIP 618-10-32-282

REGON: 250057093

Centrala:
tel.+48 62 768-97-00
fax+48 62 768-97-90
Sekretariat:
tel.+48 62 766-89-40
Informacja o ofertach pracy:
tel.+48 62 768-97-37
tel.+48 62 766-10-15
Zgłaszanie ofert pracy:
tel.+48 62 768-97-37
tel.+48 62 766-10-15

e-mail:  
e-mail:

Zapraszamy Państwa na stronę internetowę Urzędu: www.pup.kalisz.pl

 

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*
*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora,
z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.
Uwaga! Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

 

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Redakcja strony: Dane teleadresoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7016