Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Misja Urzędu

Misja Urzędu

Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celu statutowego i ustawowego i obejmuje:

1. Misję Urzędu, którą jest wykonywanie zadań publicznych o charakterze podzielonych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, czyli szeroko pojęta służba społeczności lokalnej.

2. Zadania - przedmiotem działalności są ustawowo określone zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

3. Cele - w zakresie promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej Urząd realizuje następujące cele:

- pełne i produktywne zatrudnienie,

- rozwój zasobów ludzkich,

- osiągnięcie wysokiej jakości pracy,

- wzmacnianie integracji oraz solidarności społecznej,

- zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Główne cele i zadania Urzędu zostały określone w statucie Urzędu.

 4. Ponadto celami Urzędu są:

- stałe podnoszenie jakości świadczonych usług,

- efektywne i celowe wykorzystanie środków,

- dbałość i staranność w gospodarowaniu mieniem,

- przejrzystość i jawność zapewniająca pełny dostęp do informacji,

- dobra reputacja Urzędu oraz pozytywna opinia pracy Urzędu wydawana przez mieszkańców miasta i powiatu.

Redakcja strony: Misja UrzęduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2385