Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Strona główna BIP

logo PUPPOWIATOWY URZĄD PRACY W KALISZU
62-800 Kalisz, ul. Staszica 47a
NIP 618-10-32-282

REGON: 250057093

Centrala:
tel.+48 62 768-97-00
fax+48 62 768-97-90
Sekretariat:
tel.+48 62 766-89-40
Informacja o ofertach pracy:
tel.+48 62 768-97-60
tel.+48 62 766-10-15
Zgłaszanie ofert pracy:
tel.+48 62 768-97-37
tel.+48 62 766-10-15

e-mail:
e-mail:

Zapraszamy Państwa na stronę internetowę Urzędu: www.pup.kalisz.pl

Godziny urzędowania i przyjmowania interesantów

Godziny urzędowania:

7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania interesantów: 8.00 – 14.00

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*
*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora,
z telefonów komórkowych wg taryfy operatora.
Uwaga! Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 

Wniosek/Podanie wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej.

Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać  bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

 

Pełne informacje o poprzednich wersjach Biuletynu wraz z archiwum dokumentów oraz dat publikacji dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.
Niniejsza wersja BIP wchodzi do użytkowania z dniem 27.12.2012 r.

Procedury udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu

 

Numery kont bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

1. 87 1320 1016 2404 5810 2000 0039 - rachunek bieżący podstawowy - Fundusz Pracy
2. 60 1320 1016 2404 5810 2000 0040 - rachunek bieżący podstawowy - Budżet jednostki
3. 33 1320 1016 2404 5810 2000 0041 - rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4. 06 1320 1016 2404 5810 2000 0042 - rachunek pomocniczy - Składki zdrowotne


Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych:


Numer rachunku bankowego prowadzony przez PKOBP Oddział Kalisz

NAZWA

14 1020 2212 0000 5602 0418 9304

FUNDUSZ PRACY

06 1020 2212 0000 5702 0418 9205

BUDŻET

71 1020 2212 0000 5402 0418 9346

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

22 1020 2212 0000 5802 0418 9353

SKŁADKI ZDROWOTNE

45 1020 2212 0000 5102 0418 9379

OPŁATY - CUDZOZIEMCYRedakcja strony: Strona główna BIPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 129473